•  

Deri’den haberler!

Yeni bir yıla doğru adım adım yaklaşırken deri dünyasından bazı ilgi çekici haberlerleri vermeye çalışalım.

1992 yılında ilk olarak ziyaret ettiğim ve ticari faaliyetimi gerçekleştirdiğim Arjantin’in Buenos Aires şehrinde ki “Liniers” büyükbaş canlı hayvan pazarı 20.000 metre kare alana kurulu ve haftanın 4 iş günü günlük ortalama 12.000 adet ve her biri ortalama 400 Kg. ağırlığa sahip Black Angus ve Hereford ırklarının satışının yapıldığı çok hareketli bir pazardır.

1901 yılında açılan Liniers büyükbaş canlı hayvan pazarı Arjantin’de ki hayvanların yüzde 15′ nin satıldığı bir pazar olarak Güney Amerika’da oldukça meşhur ve aynı zamanda ilgilenenler için turistik ziyaret yapılabilen ilginç yerlerden biri olarak dikkat çekmektedir.

10 Asya ülkesi arasında gerçekleştirilmiş (Çin / Mynmar / Tayland / Laos / Filipinler / Kamboçya / Malezya / Vietnam / Singapur / Endonezya) olan ve 500 Milyar Dolar ticaret hacmi ve bugüne kadar yapılmış 130 Milyar Dolarlık ticari yatırım hacmina sahip Asya Ticaret Ortaklığı’nın 2020 yılı hedefi 1 Trilyon Dolar ticaret büyüklüğü ve 100 Milyar Dolar ilave ticari yatırım olup dünyanın 2.ci büyük ekonomi ortaklığı olma yolunda ilerlemektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’n den Çin’e yapılan büyükbaş deri ihracatı 2015 yılının ilk 9 ayı içinde yaklaşık 11 Milyon “adet” olup bu rakam bir önceki seneye göre yaklaşık yüzde 14 düşüş göstermiştir.

Avustralya’nın 4.cü büyük et üretici ve ihracatcısı Bindaree Beef’in yüzde 45 hissesi Çin’li Shan Dong Delisi Food Co. firması tarafından 105 Milyon Amerikan Dolarına satın alındı.Bindaree Beef’in Asya pasifik bölgesi ülkelerine yaptığı yıllık satış rakamları 700 Milyon Doları bulmakta.

Çin’in 2014 yılı içinde yapmış olduğu “sığır eti” ithalatının 1.5 Milyar Amerikan Dolarına ulaştığı açıklandı.

Bu arada bazı Amerikan “emeklilik” fonlarının Avustralya’da hayvan çiftliklerinden yatırım amaçlı hisse senedi aldıklarını belirtelim.En son,varlıkları 9 Milyar Dolara ulaşan Michigan Municipal Employee’s Retirement System Avustralya’da 180 Milyon Amerikan Doları bulan yatırımlar yaptığını da belirtmek isterim.Yatırım yapılan çiftlikler “lisanlı ihracat çiftlikleri” kategorisinde isimlendirilmektedir.

Otomobil üretici ve satıcıları halen altın yıllarını yaşamaya devam etmekte ve bunun sonucu olarak büyükbaş deri fiyatları dünyada ki ekonomik yavaşlamanın etkisine direnç göstemeye devam etmekte. Bunun en güzel örneklerini, Avrupa’da iyi kaliteli dişi hayvan derilerinde ki fiyatlara bakıp görebiliriz (yaş tuzlu salamura 27Kg. ve üstü € 1.60.-/kg. FOB).

Ayrıca yaş tuzlu salamura 27 kg. civarındaki genç ve erkek hayvan derilerinde fiyatlar halen €2.00.-/kg. FOB olarak müşteri bulmakta.

Küçükbaş deri fiyatları İrlanda’da kürk süet için seçilmiş kuzu derilerinde “sezonluk ortalamayı”  USD 6.50.-/bir deri CIF, İngiltere’de ise USD 6.00.- / bir deri cif olarak tamamladı. Sezon olarak zig (nappa) kalitesine uygun İngiliz kuzu derileri ortalama USD 4.50.-/bir deri cif satışa sunuldu.

İspanyol Merinos tipi kuzu derilerinde fiyatlar halen bölge ve kalitelerine göre USD 14.50-15.00.-/bir deri CIF aralığında satılmaktadır.

Avustralya’da ki bahar kuzu sezonu devam etmekte ve piyasa her zaman olduğu gibi Çin’li firmalar tarafından kontrol edilmektedir. Özellikle “çok yüksek kaliteli yüne” sahip kuzu derileri çap ve kalitelerine göre USD 16.00-18.00.-/bir deri FOB olarak alıcı bulmakta, daha düşük yün kalitesine sahip derilerde gene kürk süet ve astarlık olarak ayrılmakta, çap ve kalitelerine göre USD 12.00-14.00.-/bir deri Fob olarak alıcı bulmaktadırlar.

Son söz; gıdayı kontrol eden insanlığı kontrol eder. Petrolü kontrol eden ülkeleri kontrol eder. (Henry Kissigner/Eski ABD Dış İşleri Bakanı)

Sağlık, mutluluk, kazanç dolu, bol derili yeni bir yıl dilerim.

Hoşçakalın.

M.Ferit KARSLI

(3.Aralık.2015)

Mekong havzasının Deri’ye etkileri (gelecekle ilgili hayaller!!)

Laos, Tayland, Kamboçya, Myanmar (Burma) ve Vietnam, Çin deri sanayi içindeki fiyat artışları (özellikle maaşlar) sebebiyle hali hazırda (Vietnam / Kamboçya / Tayland) ve gelecekte üretimin ciddi bir kısmının yapılacağı (ağırlıklı olarak Çin deri sanayinin yaptığı ve yapacağı yatırımlar ve diğer ülke yatırımları ile beraber) ülkeler olarak öne çıkmaya başlamışlardır.
Güney Doğu Asya bölgesinde diğer önemli üreticiler olarak Hindistan, Bangladeş, Endonezya ve Filipinler önemli atılımlar içinde bulunmaktadırlar. İş gücünün ciddi ucuzluğu, üretim kapasitelerinin (Çin kadar devasa olmasa bile) büyüklüğü ve hızı, özellikle bu ülkelere göre “daha” Batı’da bulunan ekonomik ve demokratik gelişimlerini tamamlayamamış ülkelerde yapılan aynı tip üretimleri etkileyecek seviyelere gelmiş bulunmaktadır. Bir de tüm bunlara Mekong Havzası’nın yapacağı etkileri göz önüne alırsak, şahsi görüşüme göre Orta Doğu ve Avrupa’da ki üreticilerin gözleri, kulakları bu bölgelerde daha da çok olacaktır/olmalıdır.
Belirli bir kalitenin (moda, dizayn, marka) üzerinde olup, moda dünyasını domine eden Avrupa ülkeleri ve buralarda ki üreticilerin bu süreci doğal olarak yönlendirmeleri beklenmektedir. Önemli olan geri kalan deri üreticisi olan ülkelerin (Türkiye) neler yapabilecekleridir. Tamamen stratejik işbirlikleri, vizyon gerektiren bu durumlarda iş adamlarının, üreticilerin ve devletlerin ortak paydaları acil belirlemeleri ve harekete geçmeleri gerekmektedir. (Yeni imzalanan ve parlamentolarda onaylanmayı bekleyen  Asya-TransPasifik Ticaret anlaşmaları) Peki bu arada ham deri dünyasında neler olmakta? Hepimizin yakından hissettiği talepte azalma, ödemelerdeki aksamalar (Akreditiflerin açılamaması veya ön ödemelerin yapılamaması) sadece Türkiye’de değil tüm dünyada hissedilmekte, özellikle fiyat düşüşlerinden dolayı pahalı kalan ham derilerde siparişlerin iptal edilip yeniden fiyat konuşulmak istenmesi (kontratlara uyulmaması) Çin’li alıcılar ve Amerika’lı satıcılar arasında ciddi sorunlar yaratmış ve bu ülkeler arasında yüksek sesle dile getirilmiş ve getirilmeye devam etmektedir.
Büyükbaş ham deride “otomotiv ve havacılık sanayileri” etkili olmaya devam etmekte, bunun yanında talep gerilemesi görülen Çin piyasasını “parlak !!?? ekonomisi” ile Amerika Birleşik Devletleri dengelemeye çalışmakta ve şu anda tüm üreticilerin gözü kulağı her 2 ülkenin ekonomisinin üzerinde olmaktadır.

Avrupa’da büyükbaş ham deri fiyatları (ülkelere ve bölgelere göre +/-10% değişebilir);
20/21 Kg. yaş tuzlu salamura erkek hayvan derisi….. Euro 2.20.-/Kg. FOB
29/30 Kg. yaş tuzlu salamura dişi hayvan derisi….. Euro 1.70.-/Kg. FOB
40/+  Kg. yaş tuzlu salamura boğa derisi….. Euro 1.90.-/Kg. FOB

Küçükbaş ham deri fiyatları;
Avustralya Bahar Kuzu (7.0-9.0 sqft/bir deri) 100% Kürk Süet kalite… USD 14.50.-/bir deri CIF
Avustralya Dorper Kuzu (Hairsheep 7.0 sqft/bir deri) 100% Zig kalite.. USD   6.00.-/bir deri CIF
İngiliz Bahar Kuzu (7.0 sqft +/bir deri) 100% Kürk Süet kalite………… USD  6.00.-/bir deri CIF
İspanyol Merino Kuzu (5.8-6.75 sqft/bir deri) 100% Kürk Süet………… Euro 14.00.-/bir deri CIF

Son söz; Mekong havzası/deltası, benim hayal dünyamı zenginleştiren roman kahramanı Nicholai Hel’in (yazar Trevanian, 1.ci kitap = Şibumi ve 2.ci kitap = Satori/Trevanian’ın ölümünden sonra ailesinden izin alınarak yazar Don Wislow tarafından yazılmıştır) maceralarının geçtiği bölgelerden biridir.

Saygılarımla,

M.Ferit KARSLI (11.Ekim.2015)

Asya-Pasifik bölgesinden Deri(n) analizler

Amerika Birleşik Devletleri’n de başlayan ve dünyaya yayılan 2008 tarihli küresel kriz (mortgage=ipotekli konut finasman sistemi) sırasında Çin devleti ihracat pazarlarının olumsuz etkilenmesi üzerine “ucuz kredi” vererek 10% lara yükselttiği büyüme oranı, özellikle borsa oyuncularının aşırı risk alıp balonlar (1.ci balon) yaratmasına ve aynı şekilde inşaat sektörünün de bundan büyük şekilde faydalanmasına (2.ci balon) sebep oldu. Şimdi gördüğümüz 1.ci balonun patladığı ve devletin borsadaki şirketlerine son 3 ay içinde 500 Milyar USD pompalamasına rağmen yama tutmadığı, bu arada son 13 ay içinde ayrıca 800 Milyar USD sermaye çıkışı olduğu da görülmektedir.

Çin’de ki devasa kapasiteli (insan+makina+diğer teçhizat vb. gibi) üretim tesisleri dünyada ki ekonomik durgunluktan ve özellikle Rusya’da ki ekonomik gerilemeden paylarına düşeni almaya devam etmekte ve son üretim verilerine göre (Shanghai/Çin’de bulunduğum yaklaşık 10 gün içinde bir takım deri ve parasal konuşma platformlarından aldığım bilgilerin  doğru veya yanlış “şahsıma ait analizlerdir”) 50% düşük kapasite oranları ile çalışmakta olduklarıdır.

Bu arada faizlerin ve Yuan’ın değerinin düşürülmesi konuşulurken,bire bir yaşamış olduğum finansal hatıralarıda yazmak isterim;
Sene 1994 1 USD= 8.60 Yuan
Sene 2004 1 USD= 8.40 Yuan
Sene 2014 1 USD= 6.05 Yuan
Sene 2015 1 USD= 6.38 Yuan

Şahsi görüşüm, dünyada PMI verilerindeki (Purchasing Manager Index=Şirketlerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Endeks) ve BDI ‘de ki (Baltic Dry Index=Kuru Yük Navlun Taşıma Bedelleri) gerileme devam ederse biz dericilerin Çin’le ciddi sıkıntılar yaşamamız şaşırtıcı olmayacaktır.

Gelelim dünyada ki ham deri fiyatlarına;
Büyükbaş erkek yaş tuzlu salamura 24-26 Kg. arası hayvan derisi
USD 2.50.-/Kg. Avustralya
USD 3.00.-/Kg. Amerika Birleşik Devletleri
Euro 2.00.-/Kg. Avrupa kıtası
USD 1.50.-/Kg. Güney Amerika

Fiyatlar bölgelere ve ülkelere göre +/- 10% oynamaktadır.

Küçükbaş kürk süet için uygun kuzu deri fiyatları;
USD 13.00.-/Bir deri Yeni sezon Avustralya Bahar Kuzusu (8.0 sqft ve üstü)
GBP 4.00.-/Bir deri İngiliz kuzu derisi (6.50 sqft ve üstü)
Euro 13.00.-/Bir deri İspanyol Merino kuzu derisi (5.50 sqft ve üstü)
Euro 8.00.-/Bir deri İspanyol Lechal kuzu derisi (3.5-4.25 sqft arası)

Son dakika haberi; Shanghai merkezli Pengxin Group Avustralya’daki 2 büyükbaş hayvan çiftliğinin alımı için USD 700 Milyon teklif verdi.

Son söz Sir Isaac Newton’dan; “Gök cisimlerinin hareketlerini hesaplayabilirim ama insanların çılgınlığını asla!”

Sağlıcakla kalın.

M. Ferit Karslı (10.Eylül.2015)

DER’İN DARBE

6.6 Trilyon Amerikan Dolar’ı büyüklüğünde ki Çin borsasında, 2014 yılı resmi rakamlarına göre 90 (Doksan) Milyon bireysel yatırımcı varmış!? Ayrıca, daha önceki yazılarımda (TÜRDEV gazetesi) belirtmiş olduğum gibi BCG (Boston Consulting Group/USA)’un 2013 yılında yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, Çin’de yıllık geliri “en az” USD 20.000.-(Yirmi Bin) ve üstünde (üstü açık!!!) geliri olan ve “tüketim canavarları olarak isimlendirilen” bireylerin sayısı 120 Milyon (Yüz Yirmi Milyon) olduğu açıklanmıştı. Bunu yazmamın sebebi, bu kişilerin yatırımlarının Çin Hisse Senedi Piyasası ve Konut yatırımlarında değerlendirildiği ve son 1 yıl  içinde Çin Borsası’nın bir asansör gibi yükselip ve son 1 ay içinde de aynı hızla geri dönüş moduna girmesi ve devletin olası problemlere karşı son 1 ay içinde borsada ki “kamu kuruluşlarına” 500 Milyar Amerikan Doları para desteği vermesine rağmen gene de sert dalgalanmanın önüne geçememiş olması (daha konut balonu patlamadığını ifade ediyorlar/ümit ederim böyle bir problem gerçekleşmez) bunun da bizim ve Rus piyasalarını negatif etkilemesi. (Çin’den akreditifler açılmıyor/fiyatı kesilmiş mallarda yeniden pazarlıklar yapılıyor/gümrüklerden mal çekiminde ciddi bir gecikme söz konusu!! Rusya ile aramızda ki alışveriş sistemini zaten hepiniz çok iyi biliyorsunuz, tekrara gerek yok zannedersem.)

Peki tüm bu durumlar, dünyada ki deri fiyatlarını nasıl etkileledi, etkilemeye devam ediyor?

Büyükbaş ham deri fiyatları, 35 Kg. ve üstü ağırlıkta ki erkek hayvan derilerinde “otomotiv ve havacılık sanayilerinin talepleri ile”  fiyat standartını daha hafif Kg. derilere ve dişi hayvan derilerinde ki fiyat düşüşlerine rağmen “korumakta”. Özellikle 35 Kg. üstü erkek hayvan derilerinde fiyatlar USD 2.50.- 2.80.-/Kg. aralığında ABD’den Avrupa’ya ve Avustralya kıtasına kadar işlem görmekte.

Özellikle Güney Amerika’da ki ülkelerde (Brezilya) üretilen Kromlu TR1 deri fiyatlarında ki yıllık kayıp miktarı 30%’u buldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nden yapılan büyükbaş ham deri alımlarında, gene Çin 1 numara ve Tayvan, Kore, Vietnam, Meksika, İtalya peşi sıra gelmektedir.

Küçükbaş ham deride fiyatlar, Avustralya’da USD 8.00-12.00.-/FOB olup derilerin yün kalitesi (dense wool), yün uzunlukları, deri çaplarına göre esas olarak Çin’li ve bir kaç Rus alıcı tarafından sürüklenmekte, aynı şekilde İrlanda ve İngiltere’de de esas alıcı şu ana kadar bir kaç Çin’li firma olup fiyatlar USD 6.50-7.50.-/CIF arasında değişmekte.

İspanya’da Merino tipi kuzu derisinde fiyatlar mevsimden dolayı kalite azalması ve düşük talep durumuna göre Euro 11.00-12.50.-/CIF arasında değişmekte. Lechal tipi 3.5-4.5 sqft arasında ki “toskana” tipi derilere sınırlı talep olup fiyatlar Euro 8.00-9.00.-/CIF civarında değişiklik göstermektedir. Avrupa’da ki diğer ülkelerde de fiyatlar “alıcının vereceği rakamlara göre şekillenmekte” olup talep oldukça düşüktür.

Deri fiyatlarında ki bu inişlerin çıkışların yanında hayat olanca hızı ile devam etmekte, Afrika’dan Asya kıtasına, Asya’dan  diğer tüm kıtalara kadar hemen her yerde “deri üretim yatırımları/hayvancılık yatırımları” ile ilgili çok ilginç ortaklıklar/satın almalar veya ileri dönük anlaşmalar yapılmakta. Bu durumun ayrı bir konu olarak ele alınmasının çok faydalı olabileceğini düşünürken “en taze haber” ünlü Çin’li yatırımcı ve Tianma grubun sahibi Xingfa Ma  dan geldi!! Geçen hafta 47 Milyon Avustralya Doları daha ödeyip son 12 ay içinde 3.cü büyükbaş hayvan çiftliğinin sahibi oldu. Darısı bizim başımıza.

Son söz, severek okuduğum iktisatçı Charles Kindleberger’den; Kökü kurumayan döngülere “mali kriz” denir.

Saygılarımla,

M.Ferit KARSLI

29.Temmuz.2015

RAKAMLARLA DERİ’YE DOKUNMAK!

Amerika Birleşik Devletleri’n de Lear Corp. Firması Eagle Ottawa (Otomotiv sanayi için büyükbaş deri üreticisi) firmasının tüm üretim tesislerini (ABD, Macaristan ve Çin) $ 850 Milyon (USD) ödeyerek satın Aldı.

Çin’li Jihua Firması, 100 yıllık bir geçmişe sahip İtalyan Conceria De Chienti firmasının 25%’ne € 20 Milyon (Euro) ödeyerek ortak oldu (firma dana ve keçi üretiminde bilinen bir firma).

Louis Vuitton $ 30 Milyon (USD) ödeyip Singapur’da krokodil tipi deri üretimi yapan Heng Long fabrikasını satın aldı. Heng Long aynı zamanda Prada’nın da tedarikçi firmasıdır. Şimdi Prada bir başka tedarikçi mi bulacak veya satın alacak?

Büyükbaş deri üreticisi olan Alman kökenli Saigon Tec. $ 15 Milyon (USD) yatırımla Missisippi/ABD’de yeni bir üretim tesisini faaliyete geçirdi.

Çin’li Huasi Tarım Grubu Hebei bölgesinde  lüks deri (Fur) üretimi için  $ 65 Milyon (USD) yatırımı hayata geçirdi.

Fransız Deri Endüstrisi toplam 8.000 (Sekiz Bin) firma, 70.000 (Yetmiş Bin) çalışan ve 2014 yılı itibarı ile € 15 Milyar (Euro) ciro ile Dünya’nın 3.cü büyük ham deri ve mamul deri ihracatçısı oldu.

İrlanda’dan Çin’e yapılan  yeni sezon yünlü kuzu deri satışlarında ortalama fiyat $ 7.50.-/bir deri (USD) CIF oldu.

İngiltere halen kesimlerin fazlalığı ve deri çaplarının İrlanda’ya göre daha küçük olmasından dolayı yeni sezon yünlü kuzu derisinde Çin’e satış, ortalama fiyat $ 6.50.-/bir deri (USD) CIF oldu.

Avustralya, halen Çin ve Rus alıcıların yünlü koyun ve kuzu derisi için tek başlarına kontrol ettikleri pazar özelliğini korumakta ve fiyatlar derilerin çapları,cilt ve özellikle Yün kalitelerine göre $ 8.00-14.00-/bir deri (USD) FOB Arasında Alıcı bulmakta.

İspanya’da 3.5 – 4.25 SQFT arası çaplı derilerde satış problemi devam etmekte satıcılar iştahlı alıcılar iştahdan kesilmiş durumda. Fiyatlar kalite, % ORANI, bölgelere göre € 6.00 – 8.00/bir deri (Euro) CIF Alıcı beklemekte. Türkiye’den gelen karşı teklifler de nerede ise tam bu rakamların yarısı. Yeni sezon Merino kuzu derisi için ortalama € 14.00/bir deri (Euro) CIF fiyat istenmekte.

Büyükbaş ham deri fiyatları,geçen yazımızda belirttiğimiz rakamlar seviyesinin +/- 5-10% arasında aAlıcı bulmakta. Özellikle 35+ Kg üstü derileri otomotiv sanayi üretimi ciddi biçimde desteklemektedir.

Son söz; gerçekler değiştiğinde benim de fikrim değişebilir!! (İngiliz Ekonomist John Keynes)

Saygılarımla,

M.Ferit Karslı

(9.Haziran.2015)

OVER 180 PAPERS FROM 23 COUNTRIES HAVE BEEN SUBMITTED TO THE XXXIII IULTCS CONGRESS

The XXXIII IULTCS Congress’ (International Union of Leather Technologists and Chemists Societies) scientific commission has just released a report on the papers submitted for the event. According to it, more than 180 abstracts from 23 different countries – please see list below – have been submitted for presentation during the meeting, that this year takes place between November 24th and 27th in Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Subjects proposed go from process management to technology evaluation, as well as design and environmental management within the leather industry.

Roberto Kamelman, president of the XXXIII IULTCS Congress organizing commission, says he is very pleased with the number of papers that have been submitted. “Professionals connected to the leather sector from nearly every continent have sent their productions, which shows how relevant the event is to the industry and confirms that it is indeed the world’s most important leather technology event”, he says.

The number of abstracts proposed, says Kamelman, “also suggests that there will be a great number of visitors in the Congress”. “We’re expecting at least 1.000 people, among technicians and tanneries, chemical and components industries representatives, as well as students and researchers.”

In addition to the IULTCS conference, the XIX FLAQTIC Congress (the Latin American Federation of Leather Industry Chemists and Technicians Associations) and the XXI ABQTIC NationalMeetingwill also take place in Novo Hamburgo.

The meeting will take place at Feevale University, academic institution with the region’s most modern installations.

For more information, please visit www.iultcs2015.org

Abstracts submitted to IULTCS 2015, divided by nations:

China: 52

Brasil: 38

India: 27

Turkey: 19

Italy: 8

United Kingdom: 6

New Zealand: 5

Germany: 3

Argentina: 3

Spain: 3

Japan: 3

France: 2

Romania: 2

Switzerland : 2

Austria: 1

Bangladesh: 1

USA: 1

Netherlands: 1

Mexico: 1

Russia: 1

Singapore: 1

Taiwan: 1

Uruguay: 1

For more information, please visit: www.iultcs2015.org

Sabrina Auler – XXXIII IULTCS Congress Communications
+55(51)8057 1632
press@iultcs2015.org
www.iultcs2015.orglll. ULUSLARARASI DERİ MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

III. INTERNATIONAL LEATHER ENGINEERING CONGRESS

“Deri endüstrisine inovatif bakışlar” teması ile İzmir’de 10 ülkeden 130′dan fazla katılımcı ile gerçekleşti.

Detaylı bilgi için sitesini ziyaret edebilirsiniz:

http://www.iafli.ege.edu.tr

2015 IULTCS Merit Award Winner Announced

The Executive Committee of the IULTCS takes great pleasure in announcing the 2015 winner of the “IULTCS Merit Award for Excellence in the Leather Industry”. The winner of this prestigious award is the world renowned leather scientist Professor Bi Shi. Dr. Shi completed his studies on leather and Chemistry at Sichuan University and Sheffield University and spent a year as visiting scholar at Nene College in the UK.  Today, he is Director of the National Engineering Laboratory for Clean Technology of Leather Manufacture of Sichuan University, in Chengdu, China and also serves as an Academician of the Chinese Academy of Engineering.

At last count, Dr. Shi had authored or co-authored 427 papers, 5 books, and his research group has 35 patents.  His contributions to the leather industry extend beyond academics.  He is active in leather organizations, a Past President of the IULTCS, a well-known contributor at international technical meetings and Congresses and a sought after key-note speaker.

The current IULTCS President, Dr. Patricia Casey from Argentina said: “I hope that many in our global leather family will be able to attend the 33rd IULTCS Global Congress in Brazil in November where Dr. Bi Shi will be honored with the IULTCS Merit Award for Excellence.  His career and ongoing contributions to our understanding of leather and how to make it with less environmental impact define excellence.  Our global industry benefits significantly from the work done by Bi Shi and his colleagues at Sichuan University and they deserve our recognition.”