•  
  • Standartlar

ISO / IULTCS Deri Standart Test Metodları

IUF, IUC, IUP test komisyonları aracılığıyla oluşturulan IULTCS Test Metodları 1990 yılında ISO tarafından kabul edilmiş ve 2005 yılında IULTCS in uluslarası standartlardaki yetkinliğinin kabulu tekrarlanmıştır. 2005 yılı itibariyle de yeni IULTCS ve ISO standartlarının ISO sorumluluğunda yayınlanması karara bağlanmıştır. Bahsi geçen komisyon çalışmaları ülkemizin de temsiliyle IULTCS ile koordineli olarak sürdürülmektedir.
IULTCS Metodlarını görmek için tıklayınız IULTCS OFFICIAL METHODS_June-2010

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.