•  
  • KÜRESEL DERİ KOORDİNASYON KOMİTESİ HONG KONG’DA APLF’DE BİR ARAYA GELDİ

KÜRESEL DERİ KOORDİNASYON KOMİTESİ HONG KONG’DA APLF’DE BİR ARAYA GELDİ

Posted on Mayıs 12th, 2015

Sırasıyla ICT, ICHSLTA ve IULTCS Başkanları tarafından sırayla yönetilen Küresel Deri Koordinasyon Komitesi (GLCC) 30 Mart Pazartesi günü, ASYA PASİFİK DERİ FUARI’nın (APLF) ilk gününde bir araya geldi.

Komite, tüketicilerin ve deri imalat sektörünün fayda sağlayacağı değerli bir materyal olarak derinin pazarlardaki konumunu muhafaza etme ve geliştirme misyonunu teyit etmiştir.

Derinin çevresel ayak izine ilişkin AB liderliğinde yürütülen Pilot Proje ve yarattığı yükün değer zincirindeki payı konusunda sektör paydaşlarının müzakereleri ile ilgili güncel bilgiler toplantıda paylaşıldı. Deri sektörel öncülüğü, Müşterek Araştırma Merkezi (JRC) yürütme komitesi tarafından hazırlanan et endüstrisi için düzenlenen teknik raporda, deri sektörü açısından “varsayılan model” olarak değer zincirinde deri üretimi için ekonomik pay girdisi olarak 3 yıllık Ham Deri fiyatı ortalamasının dikkate alınmasını  tavsiye etmiş olmasını esefle karşıladığını bildirmiştir.

Deri sektörel öncülüğü; Müşterek Araştırma Merkezi (JRC) yürütme komitesinin et endüstrisi için düzenlediği teknik raporda yer alan ”Yükümlülüğü Yerine Getirmeme Modeli” kapsamında, deri sektörü için artan sorumluluğunun ekonomik payı olarak 3 yıllık Ham Deri fiyatı ortalamasının dikkate alınmasını tavsiye etmiş olmasını esefle karşıladığını bildirmiştir.  Deri sektörü, söz konusu yönteme karşı çıktığını ifade etmiş olup, Ham Derilerin sıfır yükle geri dönüştürülebilir olarak kabul edilmesini talep etmektedir.

JRC’ye göre, pilot merkezler varsayılan modele ek olarak alternatif metodolojilerini test etmeye teşvik edilmektedir ve AB Yürütme Komitesi deri için alternatif metodoloji geliştirmek ve test etmek üzere Pilot Projenin devamı için temsili ürünün kapsam ve seçimini onaylamıştır. Test için belirlenen süre üç yıldır.

Komite, kimyasal maddelerin kullanımını kısıtlayan çeşitli küresel yönetmelikleri – özellikle Mayıs 2015’te AB’ye satılan veya ithal edilen deri ve deri ürünlerini etkileyecek olan Cr (VI) ile ilgili AB yönetmeliklerinin yorumlanması ve uygulanması için yakın bir geçmişte taslağı hazırlanan Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Boşaltımı (ZDHC), Üretimi Sınırlandırılmış Maddeler Listesini (MRSL) – dikkate almıştır. Deri sektöründe kritik kimyasal maddelerin test edilmesi ile ilgili EN/ISO standart taslağı, halihazırda IULTCS, ISO ve CEN üyeleri tarafından incelenmektedir ve nihai versiyonun 2016 yılı başında hazırlanması beklenmektedir.

ICT, kimyasal yönetim konusu ve özellikle krom kullanımı ile ilgili kaygılarını ifade etmiştir. Konuyla ilgili çok sayıda girişim, müşteriler açısından karışıklık yaratmaktadır.

Genel olarak markalar ve müşteriler, tabakhanelerden uygulanamaz, yetersiz veya faydasız bulunan kimyasal testlere/gerekliliklere ve RSL’ye uyulmasını talep etmektedir. Ne yazık ki, bazı kimyasal üreticiler, laboratuarlar ve danışmanlar genellikle markaların know-how’a sahip olmamasından istifade ederek, onlara doğrudan yaklaşmakta ve tabakhaneleri fizibiliteye dahil etmeden eko “kolay çözümler” satmaktadır.

Deri standartlarının ve mevzuatın incelenmesinde, ICT deri terminolojisi için revize edilen Avrupa (CEN) Standardının Nisan ayında yayınlanacağını ve bu durumun derinin tam tanımını karşılamayan her türlü materyal için – “sentetik” gibi diğer kelimelerle bağlantılı kullanım dahil – “DERİ” teriminin kullanımını yasaklayacağını bildirmiştir. Ancak, Avrupa Komisyonunun deri etiketleme mevzuatını daha pozitif ele almaması hayal kırıklığı yaratmaktadır.

GLCC, temel konular hakkında sektörün konumunu belirleyen politika beyanları üzerinde çalışmaya başlamıştır.

Bir sonraki GLCC toplantısı, Eylül 2015’te Milano’da yapılması teklif edilmiştir.

 

Notlar:

*Küresel Deri Koordinasyon Komitesi, Uluslararası Deri Sanayicileri Konseyi (ICT), Uluslararası Büyükbaş, Küçükbaş Deri ve Deri Tüccarları Dernekleri Konseyi (ICHSLTA) ve Uluslararası Deri Teknisyenleri ve Kimyacıları Dernekleri Birliği (IULTCS) temsilcilerinden oluşmaktadır.

*Basın bülteni hakkında ayrıntılı bilgi için: Lena MANEAT (office@french-hides.com), ICHSLTA Sekreteri.

BASIN BÜLTENİ DETEK (Deri Teknologları Teknisyenleri ve Kimyacıları Derneği) tarafından tercüme edilmiştir.

 

Filed under Deri Dünyasından Haberler |

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.