•  
  • Hizmetler

  • Danışmanlık
  • - Sektörel bazda bilirkişi hizmetini hedefleyen faaliyetleri kapsamaktadır. Derneğimizin seçkin üyeleri ve sektörel uzmanların katkılarına ihtiyaç duyuyorsanız lütfen konu içeriğinizle birlikte sekreterliğimize başvurunuz.

  • Ödüller
  • - KASIM HİLMİ UTKU Bilimsel Destek Ödülü – Bu ödül yurtdışı bilimsel etkinliklere Türkiye’den özgün bilimsel araştırmalarını sunmak üzere katılmak isteyen araştırıcılara verilmektedir.

  • Komisyonlar
  • - IULTCS bünyesinde bulunan IUE- Çevre, IUL- İletişim, IUR – Araştırma, IUT – Eğitim başlıklı komisyonlar, ülkemizin de temsiliyle IULTCS ile koordineli bir şekilde çalışmaktadır.

  • ISO / IULTCS Deri Standart Test Metodları
  • - UF, IUC, IUP test komisyonları aracılığıyla oluşturulan IULTCS Test Metodları 1990 yılında ISO tarafından kabul edilmiş ve 2005 yılında IULTCS in uluslarası standartlardaki yetkinliğinin kabulu tekrarlanmıştır. 2005 yılı itibariyle de yeni IULTCS ve ISO standartlarının ISO sorumluluğunda yayınlanması karara bağlanmıştır. Bahsi geçen komisyon çalışmaları ülkemizin de temsiliyle IULTCS ile koordineli olarak sürdürülmektedir.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.