•  
  • Deri Dünyasından Haberler

XXXIII IULTCS CONGRESS

OVER 180 PAPERS FROM 23 COUNTRIES HAVE BEEN SUBMITTED TO THE XXXIII IULTCS CONGRESS

The XXXIII IULTCS Congress’ (International Union of Leather Technologists and Chemists Societies) scientific commission has just released a report on the papers submitted for the event. According to it, more than 180 abstracts from 23 different countries – please see list below – have been submitted for presentation during the meeting, that this year takes place between November 24th and 27th in Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Subjects proposed go from process management to technology evaluation, as well as design and environmental management within the leather industry.

Roberto Kamelman, president of the XXXIII IULTCS Congress organizing commission, says he is very pleased with the number of papers that have been submitted. “Professionals connected to the leather sector from nearly every continent have sent their productions, which shows how relevant the event is to the industry and confirms that it is indeed the world’s most important leather technology event”, he says.

The number of abstracts proposed, says Kamelman, “also suggests that there will be a great number of visitors in the Congress”. “We’re expecting at least 1.000 people, among technicians and tanneries, chemical and components industries representatives, as well as students and researchers.”

In addition to the IULTCS conference, the XIX FLAQTIC Congress (the Latin American Federation of Leather Industry Chemists and Technicians Associations) and the XXI ABQTIC NationalMeetingwill also take place in Novo Hamburgo.

The meeting will take place at Feevale University, academic institution with the region’s most modern installations.

For more information, please visit www.iultcs2015.org

Abstracts submitted to IULTCS 2015, divided by nations:

China: 52

Brasil: 38

India: 27

Turkey: 19

Italy: 8

United Kingdom: 6

New Zealand: 5

Germany: 3

Argentina: 3

Spain: 3

Japan: 3

France: 2

Romania: 2

Switzerland : 2

Austria: 1

Bangladesh: 1

USA: 1

Netherlands: 1

Mexico: 1

Russia: 1

Singapore: 1

Taiwan: 1

Uruguay: 1

For more information, please visit: www.iultcs2015.org

Sabrina Auler – XXXIII IULTCS Congress Communications
+55(51)8057 1632
press@iultcs2015.org
www.iultcs2015.orgIAFLI 2015

lll. ULUSLARARASI DERİ MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

III. INTERNATIONAL LEATHER ENGINEERING CONGRESS

“Deri endüstrisine inovatif bakışlar” teması ile İzmir’de 10 ülkeden 130′dan fazla katılımcı ile gerçekleşti.

Detaylı bilgi için sitesini ziyaret edebilirsiniz:

http://www.iafli.ege.edu.tr

News Release from the IULTCS

2015 IULTCS Merit Award Winner Announced

The Executive Committee of the IULTCS takes great pleasure in announcing the 2015 winner of the “IULTCS Merit Award for Excellence in the Leather Industry”. The winner of this prestigious award is the world renowned leather scientist Professor Bi Shi. Dr. Shi completed his studies on leather and Chemistry at Sichuan University and Sheffield University and spent a year as visiting scholar at Nene College in the UK.  Today, he is Director of the National Engineering Laboratory for Clean Technology of Leather Manufacture of Sichuan University, in Chengdu, China and also serves as an Academician of the Chinese Academy of Engineering.

At last count, Dr. Shi had authored or co-authored 427 papers, 5 books, and his research group has 35 patents.  His contributions to the leather industry extend beyond academics.  He is active in leather organizations, a Past President of the IULTCS, a well-known contributor at international technical meetings and Congresses and a sought after key-note speaker.

The current IULTCS President, Dr. Patricia Casey from Argentina said: “I hope that many in our global leather family will be able to attend the 33rd IULTCS Global Congress in Brazil in November where Dr. Bi Shi will be honored with the IULTCS Merit Award for Excellence.  His career and ongoing contributions to our understanding of leather and how to make it with less environmental impact define excellence.  Our global industry benefits significantly from the work done by Bi Shi and his colleagues at Sichuan University and they deserve our recognition.”

 

KÜRESEL DERİ KOORDİNASYON KOMİTESİ HONG KONG’DA APLF’DE BİR ARAYA GELDİ

Sırasıyla ICT, ICHSLTA ve IULTCS Başkanları tarafından sırayla yönetilen Küresel Deri Koordinasyon Komitesi (GLCC) 30 Mart Pazartesi günü, ASYA PASİFİK DERİ FUARI’nın (APLF) ilk gününde bir araya geldi.

Komite, tüketicilerin ve deri imalat sektörünün fayda sağlayacağı değerli bir materyal olarak derinin pazarlardaki konumunu muhafaza etme ve geliştirme misyonunu teyit etmiştir.

Derinin çevresel ayak izine ilişkin AB liderliğinde yürütülen Pilot Proje ve yarattığı yükün değer zincirindeki payı konusunda sektör paydaşlarının müzakereleri ile ilgili güncel bilgiler toplantıda paylaşıldı. Deri sektörel öncülüğü, Müşterek Araştırma Merkezi (JRC) yürütme komitesi tarafından hazırlanan et endüstrisi için düzenlenen teknik raporda, deri sektörü açısından “varsayılan model” olarak değer zincirinde deri üretimi için ekonomik pay girdisi olarak 3 yıllık Ham Deri fiyatı ortalamasının dikkate alınmasını  tavsiye etmiş olmasını esefle karşıladığını bildirmiştir.

Deri sektörel öncülüğü; Müşterek Araştırma Merkezi (JRC) yürütme komitesinin et endüstrisi için düzenlediği teknik raporda yer alan ”Yükümlülüğü Yerine Getirmeme Modeli” kapsamında, deri sektörü için artan sorumluluğunun ekonomik payı olarak 3 yıllık Ham Deri fiyatı ortalamasının dikkate alınmasını tavsiye etmiş olmasını esefle karşıladığını bildirmiştir.  Deri sektörü, söz konusu yönteme karşı çıktığını ifade etmiş olup, Ham Derilerin sıfır yükle geri dönüştürülebilir olarak kabul edilmesini talep etmektedir.

JRC’ye göre, pilot merkezler varsayılan modele ek olarak alternatif metodolojilerini test etmeye teşvik edilmektedir ve AB Yürütme Komitesi deri için alternatif metodoloji geliştirmek ve test etmek üzere Pilot Projenin devamı için temsili ürünün kapsam ve seçimini onaylamıştır. Test için belirlenen süre üç yıldır.

Komite, kimyasal maddelerin kullanımını kısıtlayan çeşitli küresel yönetmelikleri – özellikle Mayıs 2015’te AB’ye satılan veya ithal edilen deri ve deri ürünlerini etkileyecek olan Cr (VI) ile ilgili AB yönetmeliklerinin yorumlanması ve uygulanması için yakın bir geçmişte taslağı hazırlanan Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Boşaltımı (ZDHC), Üretimi Sınırlandırılmış Maddeler Listesini (MRSL) – dikkate almıştır. Deri sektöründe kritik kimyasal maddelerin test edilmesi ile ilgili EN/ISO standart taslağı, halihazırda IULTCS, ISO ve CEN üyeleri tarafından incelenmektedir ve nihai versiyonun 2016 yılı başında hazırlanması beklenmektedir.

ICT, kimyasal yönetim konusu ve özellikle krom kullanımı ile ilgili kaygılarını ifade etmiştir. Konuyla ilgili çok sayıda girişim, müşteriler açısından karışıklık yaratmaktadır.

Genel olarak markalar ve müşteriler, tabakhanelerden uygulanamaz, yetersiz veya faydasız bulunan kimyasal testlere/gerekliliklere ve RSL’ye uyulmasını talep etmektedir. Ne yazık ki, bazı kimyasal üreticiler, laboratuarlar ve danışmanlar genellikle markaların know-how’a sahip olmamasından istifade ederek, onlara doğrudan yaklaşmakta ve tabakhaneleri fizibiliteye dahil etmeden eko “kolay çözümler” satmaktadır.

Deri standartlarının ve mevzuatın incelenmesinde, ICT deri terminolojisi için revize edilen Avrupa (CEN) Standardının Nisan ayında yayınlanacağını ve bu durumun derinin tam tanımını karşılamayan her türlü materyal için – “sentetik” gibi diğer kelimelerle bağlantılı kullanım dahil – “DERİ” teriminin kullanımını yasaklayacağını bildirmiştir. Ancak, Avrupa Komisyonunun deri etiketleme mevzuatını daha pozitif ele almaması hayal kırıklığı yaratmaktadır.

GLCC, temel konular hakkında sektörün konumunu belirleyen politika beyanları üzerinde çalışmaya başlamıştır.

Bir sonraki GLCC toplantısı, Eylül 2015’te Milano’da yapılması teklif edilmiştir.

 

Notlar:

*Küresel Deri Koordinasyon Komitesi, Uluslararası Deri Sanayicileri Konseyi (ICT), Uluslararası Büyükbaş, Küçükbaş Deri ve Deri Tüccarları Dernekleri Konseyi (ICHSLTA) ve Uluslararası Deri Teknisyenleri ve Kimyacıları Dernekleri Birliği (IULTCS) temsilcilerinden oluşmaktadır.

*Basın bülteni hakkında ayrıntılı bilgi için: Lena MANEAT (office@french-hides.com), ICHSLTA Sekreteri.

BASIN BÜLTENİ DETEK (Deri Teknologları Teknisyenleri ve Kimyacıları Derneği) tarafından tercüme edilmiştir.

 

Aktiviteler 2012

Uluslararası Deri Sanayicileri Konseyi (ICT), Uluslararası Ham Deri Tacirleri Birliği (ICHSLTA) ve Uluslararası Deri Teknisyenleri ve Kimyacıları Birliği (IULTCS) ana temsilcileri, deriyi destekleme konusunda güç birliği yapma kararı almışlardır.
Organizasyonlar, mevzuatların netliği, deri ve deri mamülleri standartlarının oluşturulması konusunda dünya çapında stratejilerin yapılmasını koordine etmeyi ve mevcut deri markasının doğru kullanımının belirlenmesine yönelik tanıtımı için birlikte çalışmayı planlamaktadır. Ayrıntıların görüşüldüğü toplantı Ocak ayında Türkiye’ de gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Deri Fuarında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü tarafından “Deri Dünyasında Son İnovatif Gelişmeler” konusunda bir sunum yapılmıştır.

Mart ayında yapılan Olağan Genel Kurul sonucunda DETEK Derneği yönetim kurulu değişmiştir. Yeni yönetim kurulu Hasan Basri Yorulmaz, Prof. Dr. Altan Afşar, Yonca Eryaşa, Özcan Küçük, Ahmet S.Gürsoy, Mukadder Adil, Hasan Özgünay, M. Ferit Karslı, Tarık Erdal dan oluşmuştur. Yönetim Kurulu başkanlığına Sn. Hasan Basri Yorulmaz seçilmiştir.

15 – 16 Mayıs 2012 tarihinde Uşak Deri Sanayiciler tarafından düzenlenen “Dünya Deri Sektörü 2020 yılı Perspektifi” konulu panele Detek Yönetim kurulu katılmıştır.
IULTCS Başkanı Sn. Dr. A. Volkan Çandar panelde oturum başkanlığı yapmıştır.

Deri sektöründeki firmaların karşılaştığı sorunlardan biri olan; marka kurumların talep ettikleri standart değerler analiz yöntemlerinin tekstil değerleriyle karşılaştırılması konusunda yaşanılan sıkıntıların çözümü için yapılan toplantıya derneğimiz katılmış ve çözüm önerilerini sunmuştur.

Sektör temsilcilerinden oluşturulan deri ayna komite üyeliğine Detek üyesi Dr. Murat Tozan seçilmiştir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütücülüğü dernek üyelerimizden Prof Dr Erdem Görgün’ e verilen “Tehlikeli Madde Kirliliğinin Kontrolü”  projesi kapsamında, yüzeysel sulara karışması muhtemel tehlikeli maddelerin ve araştırılarak tespit edilmesi, ve elde edilen veriler doğrultusunda sektörel bir envanter hazırlanması çalışmasına derneğimiz de katkı sağlamaktadır.

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından; deri sektörünü tanıtan, en iyi üretim yöntemlerinin tartışıldığı, sektörün kirlilik envanterinin çıkarıldığı, deri ve sıvı atıkların deşarj limitlerinin belirlendiği, deşarj limitlerinin hayata geçirilmesine ait, öneri niteliğinde bakanlığa sunulmak üzere hazırlanacak rapor için yapılan çalıştaya dernek temsilcilerimiz katılmış ve çalıştay da alınan kararlar ve çözüm önerilerini içeren rapor tarafımızdan sektör kurum ve kuruluşlarına dağıtılmıştır.

23 Kasım 2012 tarihinde İTKİB tarafından düzenlenen 15. Deri Zirvesi’ ne derneğimiz katılmıştır. “Markalaşma, Farklılaşma” konulu seminere katılımcılar yoğun ilgi göstermiştir.

2013 yılında İstanbul’ da gerçekleştirilecek olan XXXII. IULTCS Kongresi sponsorluk dosyaları tüm sektöre dağıtılmış ve sponsorluk görüşmelerine başlanmıştır. Bu bağlamda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sn. Mehmet Büyükekşi’nin başkanlığında yapılan akşam yemeğine tüm sektör temsilcileri katılmıştır.

 

Aktiviteler 2011

İstanbul Deri Fuarı 18-20 Ocak 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Derneğimiz bu fuar da yer alarak standını ziyaret edenlere dernek hakkında bilgiler vermiştir.

14. Deri sektörü değerlendirme toplantısı 14.Nisan.2011 tarihinde İTKİB binasında gerçekleştirilmiştir. Derneğimizin de davetli olduğu bu etkinlikte yönetim kurulu üyelerimizin tamamı hazır bulunmuştur.

18 Nisan tarihinde Gerede Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilen “Finisaj” konulu toplantımıza oldukça yoğun bir katılım olmuştur.

2013 yılında İstanbul’ da gerçekleştirilecek olan XXXII. IULTCS Kongresi hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. Kongre’ nin görsel materyallerinin tasarımı ve basımı tamamlanmıştır.

İstanbul Deri Fuarı hazırlık komitesi üyeliğine Detek derneği adına Sn. Hasan Basri Yorulmaz seçilmiştir.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan “Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar” hakkındaki yönetmelik konusunda derneğimiz görüş bildirmiştir.

İspanya’nın Valencia kentinde gerçekleştirilen XXXI. IULTCS Kongresi’ nde, 2013 yılında İstanbul da yapılacak olan XXXII. IULTCS İstanbul Kongresi tanıtımı yapılmıştır.

Yurtdışı bilimsel etkinliklere, Türkiye’den, özgün bilimsel araştırmalarını sunmak üzere katılmak isteyen araştırmacılara verilen KASIM HİLMİ UTKU Bilimsel Destek Ödülü, “THE EFFECT of NANO POLYSITOXANES on the PERMANENCE of FEEL TOUCH of FINISHED LEATHERS” konulu çalışması ile Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği bölümünden Araştırma Görevlisi Dr. Sn. Gökhan ZENGİN‘ e verilmiştir.
XXXI. IULTCS Valencia Kongresinde çalışmasını başarıyla sunmuştur.

Türk dericilik sektörünün duayeni Sn. Hasan Yelmen için organize edilen “Hasan Yelmen ile hatıralar” konulu akşam yemeğine katılım gerçekleştirilmiştir.

Saraciye Sanayicileri derneği tarafından gerçekleştirilen “Kimyasallara İlişkin kısıtlamalar ve Reach Tüzüğü” konulu sempozyuma dernek yönetim kurulu üyemiz Sn. Tarık Erdal katılmıştır.

Uluslararası Deri Teknisyenleri ve Kimyacıları Birliği IULTCS Başkanlığına Sn. Dr. A.Volkan ÇANDAR seçilmiştir.

Detek Derneği yönetim kurulu başkanlığına Sn. Hasan Basri YORULMAZ seçilmiştir.

 

7 Aralık 2010

DERİDE AZOT YÜKÜ
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’na sunulmak üzere Küçük ve Büyükbaş Hayvan Derisi Tabaklama İşlemindeki Farklılıklar ve bunların Atıksularda bırakacağı Azot Yükü hakkında Bursa Deri Sanayicilerinden gelen talep, değerlendirme sonrası konu raporlanarak iletilmiştir.

Temmuz 2010

İTKİB’den gelen ve T.C Sanayi Bakanlığı tarafından hazırlanan TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE İÇERİĞİNE YÖNELİK TEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDA derneğimiz tarafından rapor hazırlanmış ve bu taslakdaki olumsuzluklar düzeltilmiştir.